Nyhetsarkiv

2017-12-15 - 2018-12-15
2017-12-15 Läs nya Magasinet
2017-08-14 - 2018-09-14
De två 4-vånings kombohusen från SABO är nu officiellt invigda genom bandklippning av HFABs styrelseordförande Johan Svahnberg.Läs mer.
2017-07-03 - 2018-07-03
2017-07-03 Läs nya Magasinet
2017-04-28 - 2018-04-28
Mikael Nordholm, idag VD i Finnvedsbostäder AB, har av styrelsen i Höörs Fastighets AB utsetts till ny VD. Läs mer.
2017-03-29 - 2018-03-29
2017-03-29 Läs nya Magasinet.
2017-03-23 - 2018-03-23
2017-03-23 Vi har, som i ett led i vårt miljöarbete, gått ifrån pappersversionen av vår årsredovisning och väljer nu att presentera den digitalt istället. Läs mer.
2017-02-01 - 2018-02-01
2017-02-01 Ett flertal stolpbelysningar på Ringvägen fungerar inte och går inte att laga. Vi har beställt.. Läs mer.
2017-01-09 - 2018-01-09
2017-01-09 Nu är kontraktet tecknat med Pemasund AB som ska bygga 12 marklägenheter på vår mark Sätofta 6:89 Mastvägen.
2016-12-29 - 2017-12-29
2016-12-29 Då HFABs nuvarande VD, Kristina Forslund, har sagt upp sig från sin tjänst har styrelsen påbörjat sitt arbete med att hitta en efterträdare. Läs mer.
2016-12-15 - 2017-12-15
Läs nya Magasinet.
2016-09-16 - 2017-09-16
Läs nya Magasinet
Magasinet nr. 3 2016
2016-06-14 - 2017-06-24
Läs nya Magasinet.
Magasinet nr. 2 2016
2016-03-17 - 2017-03-17
Läs nya Magasinet!
Magasinet nr. 1 2016
2015-12-15 - 2016-12-15
2015-12-15 Läs nya Magasinet här.
Magasinet nr. 4

Julöppet 

2015-12-15 - 2016-12-15
2015-12-15
2015-12-02 - 2016-12-02
2015-12-02 Läs mer.
Julbelysning på Åtorp
2015-11-26 - 2016-11-26
Upphandlingen av 2 st. flerbostadshus i 4 våningar som ska uppföras på fastigheten Badhuset 2 är nu publicerad. Läs mer.
2015-11-18 - 2016-11-18
2015-11-18 Engagemang och effektivitet trots knappa resurser ger Höörs Fastighets AB utmärkelsen Årets Energiutmanare 2015 för små bolag. Bakom priset står bransch- och intresseorganisationen SABO. Läs mer.
Höörs Fastighets AB är Årets Energiutmanare 2015 för små bolag
2015-10-05 - 2016-10-05
2015-10-05 Förra veckan påbörjades tvättning av taket på Krokodilens Förskola och fasaden till Jympahallen på Sätoftaskolan. Klicka här för att se bilder.
2015-09-30 - 2016-09-30
Kommunens strategi för energieffektivisering handlar om energianvändning i kommunala lokaler, transporter och fordon men även sådant som gatubelysning och VA-verksamhet. Läs uppföljningsrapporten.
2015-06-24 - 2016-06-24
Till årsskiftet löper flera av våra ramavtal ut. Ny upphandling kommer att publiceras via Opic i vecka 37. Läs mer.
2015-06-16 - 2016-06-16
2015-06-16 I torsdags var det invigning av våra nya ungdomslägenheter på Fyrkanten. Läs mer.
2015-04-01 - 2016-04-01
150401 Telia som är TV-distributör på Kv Mejeriet är i tvist med SDS Discovery. Läs mer.
2015-02-10 - 2016-02-10
150210 Just nu pågår uppröjningsarbeten av skogskanten bakom Lärkgatan. Läs mer.
2015-02-04 - 2016-02-04
Onsdagen den 11/2 kommer den nya hissen på Kungshällan att vara avstängd några timmar under dagen. Läs mer.
2015-01-22 - 2016-01-22
2014-12-29 förvärvade vi Höörs Bad och Sportcentrum av Höörs kommun. Läs mer.
2015-01-16 - 2015-01-31
Läs mer här.
2014-12-18 - 2015-01-18
Öppettider under jul-, nyårs- och trettonhelgen. Läs mer.
2014-12-15 - 2015-12-15
Nu finns nya Magasinet att läsa här.
2014-12-15 - 2015-12-15
12/1 - 1/2 kommer hissen på Kungshällan att bytas. Läs mer.
2014-11-20 - 2015-11-10
Nu har du chansen att anmäla ditt intresse. Läs mer!
2014-11-18 - 2014-12-15
Vi söker biträdande Förvaltare. Läs mer.
2014-11-09 - 2015-04-03
För att stödja en utbyggnad av fler hyresrätter i Höör säljs fastigheten Fjäriln 6 (Föreningsgatan 16A & B) till AB Höörfasaden den 1/12. Läs mer.
2014-11-09 - 2015-03-30
På vindsutrymmet i ett av våra äldsta hus pågår just nu byggnationen av 5 små lägenheter. Läs mer
2014-11-09 - 2015-03-30
Lokaler från 10 kvm och uppåt - arbetskamrater och fikarum ingår. Läs mer.
2014-08-01 - 2014-12-31
Teckna grönt med HFAB. Läs mer här!
2014-07-08 - 2014-10-20
Klicka här och läs mer!
Vecka 34, som startar med 18 augusti, kommer arbetet med att byta Ringvägen 5-21 syllar att påbörjas.
Klicka här för samtliga tider och detaljerad information
(PDF-fil)
2014-06-02 - 2014-06-06
Tisdagen den 3/6 har vi personaldag vilket innebär att kontoret kommer att vara stängt och ingen felanmälan kan tas emot. Vid akuta fel ring vårt journummer.
Felanmälan mottages som vanligt igen på onsdag mellan kl. 07.00-09.00.
2014-05-08 - 2014-10-31
Den 3 juni kommer tak- och fönsterbytet besiktigas mellan kl 14-15. Läs mer om hur besiktningen går till här>>
2014-04-28 - 2014-12-31
Med anledning av ökade kostnader för framförallt vatten och energi tvingas Höörs Fastighets AB till en hyreshöjning.
Vid hyresförhandlingar mellan Höörs Fastighets AB och Hyresgästföreningen, 25 april, enades parterna om en hyreshöjning med 1,7% för Höörs Fastighets AB:s lägenheter under 2014. Hyreshöjningen trädde i kraft den 1 april 2014 och kommer att aviseras retroaktivt på juni avin.
2014-04-17 - 2014-05-11
Vi söker nu en Fastighetsskötare/Vaktmästare. Läs mer här.

Fusion av våra bolag 

2014-01-01 - 2014-12-30
Under 2014 kommer vi att fusionera våra 3 bolag och bedriva hela verksamheten utifrån ett bolag, det nuvarande moderbolaget Höörs Fastighets AB.
Vi är idag organiserade i tre bolag, Höörs Fastighets AB som är moderbolag och som äger 100 % av Höörs Byggnads AB samt Höörs Industribyggnads AB. Under 2014 kommer vi att fusionera våra 3 bolag och bedriva hela verksamheten utifrån ett bolag, det nuvarande moderbolaget Höörs Fastighets AB. Huvudsyftet med fusionen är att kunna leva upp till ägarens direktiv om att ”utforma organisationen så att bästa förutsättningar för bolagskoncernens ändamål och mål tillgodoses”. Ett viktigt bidrag som sammanslagningen medför är att vi får en gemensam starkare balansräkning, vilket är en förutsättning för att kunna göra investeringar och vara delaktiga i kommunens utveckling avseende bostadsförsörjning. Inte minst under innevarande år får vi erfara behovet av att ha en stark balansräkning. Detta till följd av att vi måste göra en kraftig nedskrivning av värdet på vår fastighet Mejeriet i storleksordningen av 50 miljoner kronor (exakt belopp fastställs i årsbokslutet). Detta gör att vi för året 2013 kommer att redovisa en stor förlust i såväl koncernen som i Höörs Byggnads AB (som äger fastigheten Mejeriet).

Läs Mer.. (PDF-fil)
2013-11-18 - 2014-12-30
Höörs Fastighets AB stöder kampanjen Sov gott. Vakna fort! Läs mer om vikten av säkerheten och brandvarnare här.
Höörs Fastighets AB stöder kampanjen Sov gott. Vakna fort! Läs mer om vikten av säkerheten och brandvarnare här.

Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS