Byggprojekt

I enlighet med vår affärsidé ska vi utifrån samhällsnyttiga, affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer utveckla och förvalta bostäder och lokaler samt utifrån kundens önskemål och behov tillhandahålla prisvärda och trivsamma bostäder och lokaler med god kvalitet och service.

Fastställd affärsplan för 2014/2015 säger att vi ska bidra till kommunens utveckling och bostadsförsörjning genom att:

  • Färdigställa ca 20 lägenheter var 3-5 år
  • Ha en flexibel fastighetsportfölj
  • Ha lokaler som stödjer kommunal verksamhet
  • Vara öppna för fastighetsaffärer som gynnar nyetablering av företag i Höör.

 

 


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS