Om HFAB

Höörs Fastighets AB äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Den totala byggnadsarean på
ca 110 000 kvm är fördelad på kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler. Vi tillhandahåller även verksamhetsvaktmästeri och lokalvård i de kommunala verksamhetslokalerna.

 Höörs kommun är ägare till samtliga aktier i Höörs Fastighets AB. Formellt utövas ägaransvaret genom att kommunfullmäktige utser styrelsen samt godkänner bolagsordning och ägardirektiv. Styrelsens förvaltning prövas vid den årliga stämman. Kommunledningen och bolagets ledning träffas regelbundet. Styrelsen styr bolaget med vision, strategier och mål med hjälp av balanserad styrning. Vi ser visionen ur fyra perspektiv: Ekonomi & Ägare, Verksamhet, Kund och Medarbetare.


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS