I Västra Höör har kommun har antagit ett stadsdelsprogram gällande en exploatering av området Maglehill. 

Beskrivning: 

Höörs kommun har ett stort behov av boende anpassat för äldre med behov av omsorg samtidigt som man även saknar lokaler för förskola, skola och idrott. Kommunen har därför antagit ett stadsdelsprogram gällande en exploatering av området Maglehill i västra Höör. Projektet, som omfattar nyproduktion av särskilt boende, förskola, skola, tillagningskök och idrottshall, kommer att ske i samverkan med byggföretaget MVB.

Maglehill byggs i två etapper där den första etappen omfattar ett SÄBO med 56 lägenheter och 60 platser på en total yta av ca 7900 m2. Byggstarten skedde i slutet av år 2021 och inflyttning beräknas att vara klart 2023-2024.

Andra etappen består av uppförandet av en F-6 skola med tre parallellklasser anpassat för ca 400-600 elever, en idrottshall som även ska användas av kommunens olika föreningsverksamheter samt en förskola. Förskolan planeras för 8 avdelningar och en uteavdelning samt pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid. Här byggs även ett tillagningskök avsett för 900 portioner med tillhörande skolrestaurang.

Den andra etappen planeras påbörjas med en projekteringsfas under våren år 2022, byggstart i mitten av 2022 och inflyttning till terminsstart i augusti år 2024 och ha en totalyta på ca 10600 m2.

Parallellt jobbar kommunen tillsammans med Höörs Fastighets AB och upphandlad entreprenör MVB Syd AB med projekteringen av den första etappen av den kommunala servicen.

Mål för Maglehill:

  • En stadsdel som är levande under stora delar av dygnet och där människor kan bo och verka i livets alla skeden.
  • Effektivt utnyttjande av marken i en tät småstadsstruktur.
  • Olika bostadstyper och upplåtelseformer.
  • Korta och attraktiva cykelförbindelser mot Höörs station och resten av Höör.
  • Grönstruktur som en bärande del av stadskaraktären.
  • Välkomnande och attraktiv entré till Höörs tätort.

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16