1 september - Fasadrenovering etapp 2

Etapp 2 på fasadarbetet på området mejeriet har nu påbörjats. Även här är det fasadplattorna som byts ut till nya, men på andra delen av kvarteret Mejeriet. 
En helt ny fasad planeras att stå klar i november.

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16