11 november - asfaltering

Asfaltering vid 3 områden

Just nu håller vi på med asfalteringsarbeten på gångbanorna runt fastigheten på Södergatan 35 A-B. På bilden pågår markarbete och justeringar. Här kommer stenen intill fastigheten att ersättas med asfalt. Gångarna kommer att breddas och justeras för att få ett jämnare underlag för dig som hyresgäst att gå på.

Ett asfalteringsarbete pågår även i området runt Tjörnarpsvägen. På bilder ser ni justeringar inför asfalteringen och arbetet kommer att pågå under några dagar. 

Den 11e november påbörjades även ett asfalteringsarbete på parkeringen vid våra lägenheter på Kornvägen i Snogeröd. Asfalteringen görs för att fylla sprickor, vilket kommer att bidra till ett jämnare underlag och en bättre parkeringsplats.

Södergatan

Södergatan

Klevahill - Tjörnarpsvägen

Klevahill - Tjörnarpsvägen

Asfalt Klevahill

Asfalt Klevahill

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16