15 december - Rensning och uppfräschning av utemiljön

Rensning och uppfräschning av utemiljön
På Björkens Demenscentra hade buskage börjat växa sig ut över gång- och cykelbana. Därför har nu en rensning gjorts och området får ett trevligare intryck.
 
En rensning har även gjorts på Södergatan för att snygga till och fräscha upp utemiljön så att både boende och invånare ska kunna njuta av fina grönytor.

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16