18 januari - Rensning på Ringvägen

Ett uppfräschning har gjorts på Ringvägens parkering!
 
Vår utemiljögrupp har rensat bort överflödigt buskage för att skapa ett trevligare första intryck för besökare och boende på området. Vissa buskar har även tagits bort helt för att se över och eventuellt kunna utöka antalet parkeringsplatser på området.
 
Vi kommer att fortsätta arbetet på Ringvägen under våren och planerar att ta bort förvuxna buskar vid trapporna och istället lägga gräs och mindre planteringar.

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16