18 november - Asfaltering färdig

Breddade gångbanor på Södergatan

Breddade gångbanor på Södergatan

Nyasfalterad parkering i Snogeröd

Nyasfalterad parkering i Snogeröd

Asfalt Tjörnarpsvägen

Asfalt Tjörnarpsvägen

Förra veckan påbörjades ett asfalteringsarbete på Södergatan 35 A-B, området runt Tjörnarpsvägen på parkeringen vid våra lägenheter på Kornvägen i Snogeröd. 

Asfalteringen görs för att bredda gångbanorna och fylla sprickor för ett jämnare underlag och att både gå och köra på.

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16