Byte av pumpar vid Ringsjöskolan pågår

Byte av dräneringspumpar pågår

 

Nuvarande dräneringspumpar vid Ringsjöskolan är ur funktion.

Nya pumpar kommer att installeras nästa vecka, v 26.

 

Vattnet som pumpas ut är inget dricksvatten utan är dräneringsvatten, dvs grundvatten och regnvatten.

Tills de nya pumparna är installerade och ärendet är åtgärdat kommer kommunen tillvarata dräneringsvattnet genom att fylla bevattningstankar samt bevattna allmänna planteringar för att värna om våra resurser.

Även efter installationen är slutförd kommer vi i största mån fortsätta använda dräneringsvatten vid bevattning. 

 

Vid fler frågor, kontakta gärna Höörs Fastighets AB på info@hoorfast.se

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16