Din personliga integritet är viktig för oss!

Vi vill därför informera dig om en viktig och positiv förändring kring hur vi på Höörs Fastighets AB får och kommer att hantera dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt att identifiera en person. Exempel på personuppgifter som Höörs Fastighets AB behandlar är för- och efternamn, adress, c/o, postnummer, postort, e-post, telefonnummer och personnummer.

Med att behandla personuppgifter menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

Läs vår Dataskyddspolicy här.

 

 

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16