Höörs Fastighets AB går vidare i miljöarbetet och är en del av Allmännyttans Klimatinitiativ

Allmännyttans Klimatinitiativ är ett gemensamt uppror för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Klimatinitiativet är en uppföljning på Skåneinitiativet, i Skåneinitiativet sparade 105 allmännyttiga bostadsföretag på tio år tillsammans 4,7 TWh energi - motsvarande årsproduktionen från en mindre kärnkraftsreaktor. Höörs Fastighets AB var även en del av Skåneinitiativet.

Hittills har mer än 75 bostadsföretag med drygt 300 000 lägenheter skrivit på avsiktsförklaringen för Allmännyttans Klimatinitiativ.

Läs mer på: https://www.sabo.se/hallbarhet/allmannyttans-klimatinitiativ/

Styrelseordförande i Höörs Fastighets AB Johan Svahnberg tillsammans med VD Mikael Nordholm

Styrelseordförande i Höörs Fastighets AB Johan Svahnberg tillsammans med VD Mikael Nordholm

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16