Sätofta 6:89

På Mastvägen har vi köpt in mark från kommunen där vi nu påbörjat arbetet med att bygga marklägenheter.

Info om fastigheterna:

Fastigheten bebyggs med 12 st lägenheter fördelade på 4 byggnader med 3 lägenheter i per byggnad. Det kommer bli 2- och 3-rumslägenheter. Utöver detta finns komplementbyggnader i form av lägenhetsförråd, miljörum och teknikrum på fastigheten.

 

Produktionstidplan i grova drag:

  • Bygglov; beviljat dec 2022
  • Bygghandlingsprojektering jan-mars 2023
  • Produktion mars-dec 2023
  • Inflyttning Q1 2024

 

Se gärna ritningar här:

Ritning 1

Ritning 2

Ritning 3

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16