Uthyrningspolicy

Höörs Fastighets AB:s grundtanke är att alla hyresgäster skall känna trygghet och trivsel i sitt boende och därför är vi måna om att du som hyresgäst får hyra en lägenhet som passar dig. Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka och få en bostad hos Höörs Fastighets AB.

Vår bostadskö

Möjligheten att registrera sig i Höörs Fastighets ABs bostadskö är stängd. Från och med 1 juni 2021 kommer våra lediga lägenheter att förmedlas via Boplats Syd, www.boplatssyd.se

Förutsättningar för att bli hyresgäst

I samband med att du blir erbjuden en lägenhet och innan ett hyresavtal tecknas gör vi alltid en bedömning av dina förutsättningar för att kunna bli hyresgäst hos oss.

Vi kontrollerar då bland annat dina anställnings- och inkomstförhållande och om eventuella betalningsanmärkningar föreligger.

Bortsett från lön och pension, bedömer vi även andra inkomster/ersättningar som likvärdiga, såsom t ex sjukbidrag, a-kassa, etableringsersättning, studiebidrag mfl.

Befintliga bostadshyresgäster

Våra befintliga bostadshyresgäster kan även ställa sig i kö för annat boende hos oss. Har du tilldelats och accepterat ett boende, men vill kvarstå som sökande, nollställs dina köpoäng i samband med inflyttning.

Speciella förhållanden

Lägenheter för prioriterade grupper kan förekomma. Det kan t ex vara bostäder för ungdomar eller äldre. Lägenheterna till sådana boenden fördelas också baserat på kötid, utifrån att sökanden uppfyller kraven för att vara prioriterad. 

Förtur

Höörs Fastighets AB hanterar inte några förtursansökningar. Om du önskar åberopa förtursskäl för att erhålla bostad, ber vi dig vända dig till socialförvaltningen i Höörs kommun.

 

 

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16