2:a handsuthyrning

Som hyresgäst hos oss har man möjlighet att tillfälligt hyra ut sin bostad i andra hand om det finns särskilt goda skäl för detta. Exempel på sådana skäl är när man t.ex. har fått ett tillfälligt jobb utomlands eller vid studier på annan ort under en tidsbestämd period.

För att vi ska ge vårt godkännande, måste en ansökan om andrahandsuthyrning fyllas i innan uthyrning sker. Om andrahandsuthyrning sker innan vi hunnit godkänna den, eller helt utan vår kännedom, kan det leda till uppsägning av hyresavtalet. Glöm inte att till din ansökan bifoga eventuella intyg eller övrig dokumentation där anledningen till andrahandsuthyrningen anges.

Vi godkänner normalt en andrahandsuthyrning i max 12 månader men prövning sker var sjätte månad.

Vid en andrahandsuthyrning uppstår det inget hyresförhållande mellan oss och andrahandshyresgästen. Allt ansvar ligger hos kontraktsinnehavaren. Det innebär att kontraktsinnehavaren har fullt ansvar för bland annat att hyran betalas i tid, att ingen åverkan görs på bostaden och att inga störningar uppstår.

Om ansökan godkänns ska kontraktsinnehavaren teckna ett juridiskt godkänt avtal med andrahandshyresgästen. En kopia av detta avtal ska snarast möjligt därefter skickas till oss. Denna typ av avtal finns att köpa på Internet eller i bokhandeln.

Den som hyrt en bostad i andra hand hos oss har inget företräde eller rätt till ett förstahandskontrakt.

Ladda ner blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning och skicka till vårt kontor på Björkgatan 54, så kontaktar vi dig med ett svar på din ansökan så fort vi kan.

Serviceanmälan

Logga in och registrera ett ärende.

Serviceanmälan

Mina sidor

Hantera dina uppgifter på Mina sidor.

Mina sidor

Need information in another language?

Please contact us!

 

 

 

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16