Brandsäkerhet

Vi ser till att det finns minst en brandvarnare i din lägenhet. Du har ansvar för att då och då prova att din brandvarnare fungerar. Det gör du genom att trycka in testknappen på brandvarnaren. Om den då ger ifrån sig en ljudsignal vet du att den fungerar. Ett annat tecken på att den fungerar är att signallampan på brandvarnare blinkar någon gång per minut utan att någon ljudsignal hörs.

Om brandvarnaren både blinkar och piper är batteriet slut - kontakta Serviceanmälan.

Tänk på att trapphusen är utrymningsvägar så håll dem fria från cyklar, barnvagnar och annat så att räddningspersonal kan komma fram vid en eventuell brand. Stäng fönster och dörrar i allmänna utrymmen.

Det är alltid mysigt med levande ljus framförallt vintertid, men tänk på att när många levande ljus tänds så ökar brandrisken i våra hem. Var extra uppmärksam på att din brandvarnare fungerar och att inte lämna levande ljus tända.

Ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart material

Se till att allt är släckt och att spisen är avstängd innan du går hemifrån.

Vill du läsa mer om brandsäkerhet kan du göra det på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Här finns en film från MSB hur man testar och tar hand om sin brandvarnare. 

 

Serviceanmälan

Logga in och registrera ett ärende.

Serviceanmälan

Mina sidor

Hantera dina uppgifter på Mina sidor.

Mina sidor

Need information in another language?

Please contact us!

 

 

 

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16