Flytta ut

Det är mycket att tänka på när man ska flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt de viktigaste punkterna, i den ordning som de kommer i utflyttningsprocessen.

Säg upp din bostad

Uppsägning ska lämnas skriftligen. Uppsägningsblanketten finns på baksidan av ditt hyreskontrakt. Uppsägningstiden räknas från när vi mottagit uppsägningen. Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader och börjar räknas från nästkommande månadsskifte.

Säger du upp din lägenhet den 20 september blir dina tre uppsägningsmånader oktober - december, och du kan alltså flytta till den 1 januari. Säger du upp din lägenhet den 1 oktober blir dina tre uppsägningsmånader november - januari, och då kan du flytta till den 1 februari.

Du kan alltså inte tillgodoräkna dig innevarande månad som en uppsägningsmånad oavsett datum.

Dödsbo

Under förutsättning att uppsägningen inkommer senast en månad efter det att hyresgäst har avlidit, att den är komplett ifylld av samtliga dödsbodelägare och om dödsbevis bifogas, så gäller en månads uppsägningstid. Annars är det tre månaders uppsägning.

Besiktning och visning av lägenheten

Efter uppsägning av lägenheten blir hyresgäst kontaktad av vår bovärd som bokar en förbesiktning av lägenheten. En förbesiktning görs för att hyresgäst och hyresvärd tillsammans ska avgöra vad som eventuellt behöver göras och vem som gör det i lägenheten.

Om du väljer att själv korrigera fel och brister som noterats vid förbesiktningen måste du i god tid före avflyttning kontakta vår bovärd för kontroll innan det är dag för slutbesiktning. Tänk på att eventuella reparationer måste göras på ett fackmannamässigt sätt.

Slutbesiktning av din lägenhet ska göras i god tid innan du flyttar. Besiktningen tar 30-90 minuter beroende på bostadens storlek. Det är bra om du själv närvarar vid besiktningen. Kontakta vår bovärd för att boka tid.

Har du tankar på att försöka överlåta någon utrustning i bostaden så är det bara möjligt om du är överens med inflyttande hyresgäst om detta. Ni gör i så fall upp detta mellan er.

Du måste vara beredd på att låta intresserade få se lägenheten under uppsägningstiden.

Hushållsel

Vår hyreshandläggare anmäler avflytt till Kraftringen och meddelar dem ny adress för slutfaktura. Har du annan elhandelsleverantör behöver du anmäla det själv.

Städning

Innan du lämnar bostaden måste du slutstäda och få bostaden städbesiktigad. Av hänsyn till den som flyttar in efter dig måste du städa mycket noga.

Vi kan erbjuda flyttstäd - kontakta vår städchef Anita Nilsson för offert.

Här finner du mer info: Till dig som flyttar.

Serviceanmälan

Logga in och registrera ett ärende.

Serviceanmälan

Mina sidor

Hantera dina uppgifter på Mina sidor.

Mina sidor

Need information in another language?

Please contact us!

 

 

 

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16